Archive for the ‘Portfolio’ Category

Memoires van een musicus

Posted by Marleen Schepers

De dochter en zoon van Carlo Ravelli wilden de carrière van hun vader documenteren, voor het nageslacht.
Hij was jarenlang hoboïst in het Koninklijk Concertgebouworkest en maakte met en in het KCO een bijzondere tijd mee.

De uitwerking van vier interviews en wat literatuuronderzoek leverden een persoonlijk verhaal op, waarin muziek centraal staat.

 

In memoriam-boek

Posted by Marleen Schepers

In opdracht van twee zussen hielp ik bij de samenstelling en totstandkoming van een in memoriam-boek over hun dierbare zus, die overleed toen zij 52 jaar was.

Zij verzamelden brieven, teksten van de afscheidsdienst, foto’s en gedichten. Ik interviewde enkele naasten, zoals een tante en stiefmoeder, over hun persoonlijke herinneringen aan hun nichtje en dochter. Hiermee werd het boek over haar leven compleet.

Het boek werd tijdens een herinneringsbijeenkomst overhandigd aan de naaste familieleden.

 

 

boek – Wij van jaargang 1935

Posted by Marleen Schepers

In dit deel uit de serie ‘Wij van jaargang’ beschrijf ik (zelf van 1967) hoe het was om op te groeien in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw.

Ik schreef het boek op basis van onderzoek en een tiental interviews met mensen die rond 1935 zijn geboren, en die nu dus rond de 80 jaar zijn. Het is een voorbeeld van geschiedschrijving over het dagelijks leven en oral history.

Voor de uitgave deed ik ook de beeldresearch: ik verzamelde en selecteerde bijzondere foto’s uit de periode 1935-1953 uit vele privéarchieven en het beeldarchief van een dorpsmuseum.

boek – Schatkist

Posted by Marleen Schepers

De ondertitel van de ‘Schatkist’ is: Juweeltjes in Noordwest-Overijssel.
Het is een gids vol kunst, galeries en opmerkelijk monumenten. Een kleurrijke uitgave in eigen beheer van Ingeverij | Invieren, een samenwerkingsverband met vormgevers Nina Noordzij en Teresa Jonkman en kunstenaar Son Hekelaar.

Ik schreef vijf verhalen voor de gids, rond kunst en cultuur in deze regio – gebaseerd op interviews. Zoals het intrigerende verhaal van de kunstbunker die in WOII verrees in het gehucht Paasloo en dat van de storm over Beulaeke, het verdronken dorp in De Wieden (zie fragment rechts).